Athanasius

Bibelord och bön (för den fromme):

Du bor ju mitt ibland oss, Herre, och vi är uppkallade efter ditt namn. Så överge oss då inte!

Den ofromme slipper be, men kan instämma i:

Ska det vara, ska det vara redigt.

Athanasius

är en av kyrkofäderna, biskop på 300-talet, förföljd, landsförvisad och avsatt fem gånger, men stadig i tron på och läran om Jesus som verklig Gud och verklig människa, att han är en person med två naturer – med de konsekvenser det får för kyrkolivet och kristenlivet.

Teologiskt står Athanasius.se för

* en kristen kyrka i klassisk, katolsk och därmed också evangelisk, karismatisk och sakramen­tal ordning,

* ett alternativ till vår tids arianism som reducerar kristen tro till allmän gudstro och moral och kyrkolivet till andlig underhållning och terapi för själar.

Kyrkopolitiskt står Athanasius.se för

* att Svenska kyrkan ska vara kyrka och därför fristående från politisk makt och ekono­miska intressen, en samhällelig ”frizon”,

* ett alternativ till irrlärorna, det sakramentala slarvet och de sönderfallande struk­turerna i Svenska kyrkan.

Bilden av den helige Athanasius

är framställd av teol och fil mag Katriina Fyrlund.

Miniatyren är inte i strikt mening en ikon, utan i första hand en bild som vill påminna om kyrkoläraren Athanasius och hans liv och verk

 Athanasius bugar sig lätt mot den Osynlige (Kristus). Denna rörelse gör att bilden bryter en strikt ikonografisk princip, då bilden på så sätt får två rörelser.

De fem korsen på “mässhaken” (epitrakhilion) symboliser de fem gånger Athanasius insattes som biskop efter landsflykterna.  De övriga korsen hör till den biskopliga stolan (omoforion).

Athanasius välsignar med sin högra hand och håller i den andra handen en bok. Athanasius är kyrkolärare och försvarare av det skrivna/uppenbarade ordet.

En pin med bilden på Athanasius?

Självklart. Med medföljande kort. Beställs hos info@athanasius.se. Kostar 20 kr + eventuellt porto.

Athanasius.se

organiseras – i alla fall än så länge – av arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse.